Półprzewodniki

Półprzewodniki Wybierz podkategorię

Podkategorie

 • Tranzystory
 • Tyrystory, triaki, diaki

  Tyrystory i triaki znajdują zastosowania w wielu dziedzinach. Jako sterowane łączniki i prostowniki są stosowane w automatyce napędów. Jako łączniki prądu przemiennego – w automatyce napędów AC, w technice oświetleniowej i elektrotermii. Jako łączniki i przerywacze w końcowych stopniach falowników, układach regulacji mocy i w galwanotechnice. Jako przemienniki częstotliwości – w automatyce silników, technice ultradźwięków, w urządzeniach zapłonowych silników spalinowych, gdzie ma duże znaczenie szybkość narastania prądu w cewce zapłonowej, a więc płynącego przez tyrystor - od tego zależy wysokość indukowanego przez nią napięcia.

   

  Najważniejsze parametry to:

  • prąd roboczy,
  • dopuszczalne napięcie pracy - często uwidaczniane przez producentów w nazwie produktu.

   

  Przykładowo triak BTA16-60 oznacza triaka o prądzie 16A i napięciu pracy 60V. Przy pracy z obciążeniami indukcyjnymi lub pojemnościowymi należy dobierać odpowiednie parametry stromościowe (di/dt i du/dt) celem stabilnej i długotrwałej pracy. Na stabilną pracę i skuteczność wyzwalania ma duży wpływ dobór prądu bramki i temperatura, czyli dobór właściwego chłodzenia. Istotny jest również dobór właściwych elementów tłumiących w układzie przepięcia i przetężenia. Zabezpieczają one zarówno elementy układu jak i środowisko przed zakłóceniami.

 • Diody
 • Mostki prostownicze
 • Układy scalone,...
 • Osprzęt do...